Strona w przebudowie
zapraszmy do kontaktu.

REJESTRACJA 602-686-594 / 618 614 240

OKULISTYKA

LECZENIE SCHORZEŃ ROGÓWKI I STOŻKA ROGÓWKI

Keratoconus lub inaczej stożek rogówki, to choroba, która sprawia, że rogówka zmienia swój kształt z kulistego na stożkowaty. Zdrowa rogówka ma kształt wycinka kuli i osłania przednią część gałki ocznej. Stanowi główną część układu optycznego, pełni także funkcję ochronną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ikona plusZAMKNIJ
LECZENIE SCHORZEŃ ROGÓWKI I STOŻKA ROGÓWKI Poznań

OBJAWY I POCHODZENIE CHOROBY

Pacjenci cierpiący na to schorzenie, skarżą się na niewyraźne widzenie, którego często nie udaje się skorygować okularami, nadwrażliwość na światło, rozproszenie wokół źródeł światła, oraz widzenie podwójne. Niekiedy osoby cierpiące na stożek rogówki częściej od innych mają zaczerwienione, swędzące i suche oczy, są alergikami, cierpią na przewlekłe zapalenie zatok nosa, oraz katar sienny; natomiast jaki jest związek pomiędzy tymi dolegliwościami a stożkiem rogówki – nie wiadomo. Przyczyny powstawania stożka rogówki nie są do końca znane. Wśród przypuszczalnych przyczyn występowania tego schorzenia, wymieniane są podłoża genetyczne. Choroba najczęściej dotyka osób młodych.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE

Początkowe postacie stożka można wykryć tylko w badaniu tomografii komputerowej rogówki - Pentacam. Wczesna diagnoza i natychmiastowe leczenie, są niezmiernie ważne, aby zatrzymać progresję choroby. Obecnie jedyną skuteczną metodą leczenia stożka rogówki jest zabieg o nazwie cross - linking, który polega na naświetlaniu rogówki promieniowaniem UV, po uprzednim podaniu ryboflawiny, która spełnia rolę fotouczulacza.

LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU

Laserowa korekcja wzroku to bezpieczny i bezbolesny zabieg, dzięki któremu możemy uwolnić się od okularów czy soczewek kontaktowych, natychmiast przywracający ostrość widzenia. Lasery wykorzystywane do laserowej korekty wzroku, to laser ekscimerowy oraz laser femtosekundowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ikona plusZAMKNIJ
LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU Poznań

KWALIFIKOWANE WADY

Do laserowej korekcji wad wzroku kwalifikujemy pacjentów z nastepującymi wadami:
krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm. Zakres wady, którą możemy usunąć podczas zabiegu to:

Krótkowzroczności do -10,0 dioptrii
Nadwzroczność do + 6 dioptrii
Astygmatyzm do +/- 6 dioptrii

WARUNKI WYKONANIA ZBIEGU

Jednym z warunków wykonania zabiegu, jest ukończone 18 lat u Pacjenta, oraz ustabilizowana wada wzroku. Każdy Pacjent, który chce poddać się zabiegowi usunięcia wady wzroku musi odbyć wizytę kwalifikacyjną . Wizyta kwalifikacyjna do laserowej korekcji wady wzroku obejmuje:

Badanie optometryczne z pomiarem wielkości wady wzroku
Badanie przedniego i tylnego odcinka oka
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
Topografię rogówki przy użyciu kamery Schemfluga.

Topografia rogówki jest bardzo ważnym badaniem, pozwala bowiem ocenić kształt powierzchni rogówki i jej grubość, co więcej można ocenić indywidualne warunki dla każdego Pacjenta do przeprowadzenia operacji usunięcia wady wzroku.

RODZAJE ZABIEGÓW

Rodzaje zabiegów
laserowej korekcji
wad wzroku:

Smile
Lasik
Femtolasik
Lasek
EBK

OPTOMETRIA

To dziedzina wiedzy stosowanej, która skupia swoje zainteresowania na procesie widzenia, a szczególnie wszystkim tym, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi zmysłu  wzroku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ikona plusZAMKNIJ
OPTOMETRIA Poznań

ZAKRES BADAŃ

Dobór okularów korekcyjnych
(w tym progresywnych i pryzmatycznych).

Diagnozowanie i przeciwdziałanie tzw. syndromu widzenia komputerowego.

Diagnoza stanu widzenia obuocznego (pomiary akomodacji, konwergencji, ustawienia gałek ocznych, widzenia przestrzennego).

DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

Specjalizujemy się w doborze soczewek kontaktowych:

Soczewek miękkich, w tym korygujących astygmatyzm, oraz progresywnych.

Soczewek twardych (przy stożku rogówki, nieregularnych rogówkach, oraz po przeszczepach rogówki).

KONSULTACJE OKULISTYCZNE

Pierwszym etapem badania okulistycznego jest sprawdzenie ostrości widzenia do dali i bliży. Badanie to przeprowadza się dla każdego oka osobno. Gdy optometrysta stwierdzi obniżenie ostrości wzroku, dobiera odpowiednią korekcję okularową. Następnie ocenianie jest ustawienie gałek ocznych, ich ruchomość oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe metodą bezdotykową - air puff.

Kolejnym etapem jest badanie w lampie szczelinowej przedniego i tylniego odcinka oka, które obejmuje ocenę spojówki, rogówki, komory przedniej, soczewki, ciała szklistego i siatkówki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ikona plusZAMKNIJ
KONSULTACJE OKULISTYCZNE Poznań

W BB KLINICE DIAGNOZUJEMY I LECZYMY:

Zwyrodnienie plamki, związane z wiekiem, to choroba oko bezpośrednio dotycząca centralnej
części siatkówki - plamki, która pełni bardzo ważną rolę w procesie widzenia, ponieważ
odpowiada za ostrość wzroku i związane z tym funkcje, np. zdolności czytania.
Schorzenia siatkówki, powodują nagłe lub stopniowe pogorszenie widzenia centralnego,
odczuwane jako zniekształcone widzenie obrazów z bliska lub odległości. Objawem
wyprzedzającym ten stan może być pogorszenie jakości widzenia pod postacią słabszego
widzenia barw, wysycenia kolorów, gorszego postrzegania kontrastów, czy jasności widzenia.
Zaćma, inaczej katarakta, to choroba, która związana jest ze starzeniem się organizmu, gdyż
soczewka w oku, wraz z wiekiem traci swoją elastyczność, staje się coraz grubsza za sprawa
odkładających się w niej cząsteczek białka i grubiejących włókien. Następstwem takiego
stanu rzeczy jest to, że cząsteczki światła nie załamują się odpowiednio i mają utrudniony
dostęp do dna oka, a sama soczewka traci przejrzystość, czego efektem jest postępujące
mętnienie soczewki i pojawianie się na jej powierzchni specyficznych plamek.
Jaskra, to schorzenie uszkadzające nerw wzrokowy. rozwija się powoli i bezobjawowo i
nazywane jest cichym złodziejem wzroku. Jaskra jest najczęstrzą przyczyną ślepoty w
Polsce, ale niemal połowa chorych nie wie, że na nią cierpi. Ponieważ choroba przebiega
bezobjawowo i prowadzi do nieodwracalnej ślepoty, kluczowa jest profilaktyka, czyli
regularne kontrole okulistyczne.

BADANIE DIAGNOSTYCZNE OCT

OCT – optyczna koherentna tomografia siatkówki, jest specjalistycznym badaniem komputerowym pozwalającym na bardzo dokładną ocenę stanu siatkówki i naczyniówki oka. Jest to badanie całkowicie nieinwazyjne i w pełni bezpieczne. Do skanowania struktur oka wykorzystywane jest światło o długości fali 830nm. Badanie trwa kilka sekund i może być wielokrotnie powtarzane.

Aktualnie OCT stanowi podstawę diagnostyki i monitorowania pacjentów chorujących na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), makulopatię cukrzycową, zakrzepy naczyń krwionośnych siatkówki, otwory plamki, błony nasiatkówkowe, centralną surowiczą chorioretinopatię a także jaskrę.

Dzięki OCT, które stosujemy w naszej klinice możliwe jest również wykonanie badania angio-OCT. Jest to bardzo dokładna, nieinwazyjna i bezpieczna metoda oceny krążenia siatkówki w rejonie plamki bez konieczności podawania pacjentowi przed badaniem kontrastu dożylnie. Badanie angio-OCT jest aktualnie najbardziej precyzyjną metodą oceny mikrokrążenia siatkówki w plamce i stosowane jest u m.in. pacjentów z AMD, cukrzycą oraz chorobami naczyniowymi siatkówki i naczyniówki.

REJESTRACJA

REJESTRACJA ODBYWA SIĘ
DROGĄ TELEFONICZNĄ.

602-686-594 / 61-861-42-40

POZNAJ NASZYCH
SPECJALISTÓW.

lek. med. Elżbieta Cymerys - specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu

WIĘCEJ plus icon

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolore minima ea recusandae impedit error vero explicabo pariatur exercitationem ratione odio in mollitia atque quis repudiandae assumenda, repellat consequuntur sit animi!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolore minima ea recusandae impedit error vero explicabo pariatur exercitationem ratione odio in mollitia atque quis repudiandae assumenda, repellat consequuntur sit animi!

specjalista chorób oczu Poznań

dr n. med. Barbara Czarnota-Nowakowska - specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu

WIĘCEJ plus icon

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolore minima ea recusandae impedit error vero explicabo pariatur exercitationem ratione odio in mollitia atque quis repudiandae assumenda, repellat consequuntur sit animi!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolore minima ea recusandae impedit error vero explicabo pariatur exercitationem ratione odio in mollitia atque quis repudiandae assumenda, repellat consequuntur sit animi!

specjalista chorób oczu Poznań

dr n.med. Magdalena Maleszka- Kurpiel - specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu

WIĘCEJ plus icon

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolore minima ea recusandae impedit error vero explicabo pariatur exercitationem ratione odio in mollitia atque quis repudiandae assumenda, repellat consequuntur sit animi!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolore minima ea recusandae impedit error vero explicabo pariatur exercitationem ratione odio in mollitia atque quis repudiandae assumenda, repellat consequuntur sit animi!

specjalista chorób oczu Poznań

lek.med. Izabela Rogalińska - specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu

WIĘCEJ plus icon

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu chirurgicznym i zachowawczym chorób siatkówki.

Wykonuje zabiegi witrektomii oraz fakowitrektomii, a także laseroterapię siatkówki. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Przez cały okres swojej pracy zawodowej, czynnie uczestniczy w licznych kursach doskonalących i zagranicznych konferencjach naukowych.

EDUKACJA:

High School of Ocular Trauma, Drezno, 2012
Teaching Course on Retinal and Vitreous Surgery, Hamburg ,2013
Minimal Invasive Vitrectomy, London, 2014
Macular Traction & Macular Hole in High Myopic Eyes: Diagnosis & Treatment Options, Nicea, 2015
Thessaloniki Vitreo-Retinal Summer School, 2015
Management of Proliferative Diabetic Retinopathy, Barcelona ,2017
Od 2006 roku, pracuje w Klinice Okulistyki, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

specjalista chorób oczu Poznań

lek.med Marta Wróblewska- Zierhoffer - specjalista chorób oczu

specjalista chorób oczu

WIĘCEJ plus icon

mgr Amanda Bieńkowska - optometrysta

optometrysta

WIĘCEJ plus icon

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolore minima ea recusandae impedit error vero explicabo pariatur exercitationem ratione odio in mollitia atque quis repudiandae assumenda, repellat consequuntur sit animi!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolore minima ea recusandae impedit error vero explicabo pariatur exercitationem ratione odio in mollitia atque quis repudiandae assumenda, repellat consequuntur sit animi!

optometrysta Poznań

mgr Marta Robak - optometrysta

optometrysta

WIĘCEJ plus icon