Strona w przebudowie
zapraszmy do kontaktu.

REJESTRACJA 602-686-594 / 618 614 240

RODO

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: BB Klinika, Specjalistyczny Gabinet Lekarski Ginekologia i Położnictwo Błażej Nowakowski, Gabinet Okulistyczny Barbara Czarnota-Nowakowska (dalej Współadministratorzy). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Posiada Pan/Pani w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe@bbklinika.pl